De besnijdenis van Christus (links), De geboorte van Christus (midden), De aanbidding door de wijzen (rechts), De mis van de heilige Gregorius (gesloten, links), De transfiguratie (gesloten, rechts)